zs         zs
 
Ceny obědů
 

 Výše stravného  Fin. norma  Cena oběda  Nepřítomnost Prázdniny  Řed. volno 
 Žáci 7-10 let  21,-Kč  21,-Kč  51,-Kč  21,-Kč  55,-Kč
 Žáci 11-14 let  23,-Kč  23,-Kč  53,-Kč  23,-Kč  57,-Kč
 Žáci 15 a více  25,-Kč  25,-Kč  55,-Kč
 Zaměstnanci ZŠ 15% 22,52+2,48DPH -6,-FKSP   19,-Kč  56,-Kč
 Cizí strávníci-jídlonosiče 15%  21,74+7,30DPH+26,96 režie  56,-Kč
 Cizí strávníci-jídelna 15%  21,74+7,70DPH+27,02 režie  59,-Kč


Cena obědů o ředitelském volnu

Cena oběda pro děti, které navštěvují družinu o ředitelském volnu
Platnost cen od 1.3.2016

Žáci 7-10 let – cena potravin (18,26), věcná režie (9,00), osobní režie (17,00), zisk (1,25), DPH 9,54 – cena oběda zaokr. 55,00

Žáci 11-14 let – cena potravin (20,18), věcná režie (9,00), osobní režie (17,00), zisk (1,11), DPH (9,89) – cena oběda zaokr. 57,00

Je nutné, aby si rodiče dětí, které půjdou o ředitelském volnu do družiny, přihlásili předem obědy v kanceláři školní jídelny. Kancelář je v provozu denně od 6 do 14 hodin.

V Hradci Králové 1.3.2016

Mgr.Eduard Hlávka, ředitel školy

 
 
Cena obědů o prázdninách

Cena oběda pro děti, které navštěvují družinu o prázdninách
Platnost cen od 1.3.2016

Žáci 7-10 let     oběd     21,-Kč
Žáci 11-14 let   oběd     23,-Kč

Je nutné, aby si rodiče dětí, které půjdou o prázdninách do družiny, přihlásili předem obědy v kanceláři školní jídelny. Kancelář je v provozu denně od 6 do 14 hodin.

V Hradci Králové 1.3.2016

Mgr.Eduard Hlávka, ředitel školy


 
 

Stranky
|  1 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com