zs         zs
 
Ceny obědů
 

Výše stravného  Cena oběda  Nepřítomnost Prázdniny  Řed. volno 
 Žáci 7-10 let  23,-Kč  54,-Kč  23,-Kč  55,-Kč
 Žáci 11-14 let
 25,-Kč  56,-Kč  25,-Kč  57,-Kč
 Žáci 15 a více
 27,-Kč  58,-Kč
 Zaměstnanci ZŠ 10%
 15,-Kč
 Cizí strávníci-jídlonosiče 15%
 60,-Kč
 Cizí strávníci-jídelna 10%
 58,-Kč


Cena obědů o ředitelském volnu - DPH 10%

Cena oběda pro děti, které navštěvují družinu o ředitelském volnu
Platnost cen od 1.5.2020

Žáci 7-10 let – cena potravin (20,00), věcná režie (6,00), osobní režie (21,00), zisk (3,00), DPH (5,00)– cena oběda zaokr. 55,00

Žáci 11-14 let – cena potravin (21,77), věcná režie (6,00), osobní režie (21,00), zisk (3,06), DPH (5,18) – cena oběda zaokr. 57,00

Je nutné, aby si rodiče dětí, které půjdou o ředitelském volnu do družiny, přihlásili předem obědy v kanceláři školní jídelny. Kancelář je v provozu denně od 6 do 14 hodin.

V Hradci Králové 1.5.2020

Mgr.Eduard Hlávka, ředitel školy

 
 
Cena obědů o prázdninách

Cena oběda pro děti, které navštěvují družinu o prázdninách
Platnost cen od 1.5.2020

Žáci 7-10 let     oběd     23,-Kč
Žáci 11-14 let   oběd     25,-Kč

Je nutné, aby si rodiče dětí, které půjdou o prázdninách do družiny, přihlásili předem obědy v kanceláři školní jídelny. Kancelář je v provozu denně od 6 do 14 hodin.

V Hradci Králové 1.5.2020

Mgr.Eduard Hlávka, ředitel školy


 
 

Stranky
|  1 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com